Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna Dialog Warszawa - Psychoterapia
Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna Dialog Warszawa - Psychoterapia

Dojrzałość szkolna

poradnia.edu.pl / Dojrzałość szkolna
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko gotowe jest do szkoły?

Jeszcze przez 2 lata decyzję o rozpoczęciu nauki podejmują rodzice.
To musi być bardzo przemyślana decyzja oparta na odpowiedziach na wiele pytań dotyczących rozwoju dziecka.
6-latek czy 7 latek ? Co będzie lepsze dla Twoje dziecka?
Rodzicom trudno jest obiektywnie ocenić – gotowość szkolną, bo składa się na nią wiele obszarów:
   a. Dojrzałość fizyczno-ruchowa  - szkoła to nie tylko nauka to również  test na wytrzymałość i sprawność dziecka. W szkole dziecko musi mieć energię na spędzenie kliku godzin w ławce ale również na udział w różnorodnych zajęciach ruchowych i sprawnościowych. Ważna jest mała motoryka – sprawność dłoni i palców jak i ogólna sprawność ruchowa.
Istotna jest samodzielność dziecka w korzystaniu z toalety, ubieraniu, jedzeniu, myciu, zadbaniu o swoje miejsce w klasie.

  b. Dojrzałość psychiczna: warunkuje osiąganie dobrych wyników w nauce. Istotne jest osiąganie sukcesów , bo to podnosi motywację do nauki, pozwala uniknąć niepowodzeń szkolnych.
Przy ocenie dojrzałości szkolnej należy ocenić:
  • procesy poznawcze – uwagę,  pamięć, spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, mowę, procesy myślowe  (rozumienia treści szkolnych; problemy rozumowania matematycznego)
  • Procesy regulacyjne (motywy działania dziecka):
    • Emocje - główny motyw aktywności dziecka, rozumienie  wzmocnień pozytywnych – nagród, kara – jako wartość informacyjna, a nie represja wobec dziecka!).
    • Potrzeby psychiczne  - motywy aktywności i uczenia się dziecka. Rola potrzeb  bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, szacunku, poznawczych, samodzielności i innych.
    • Kształtowanie samooceny i poczucia własnej wartości  dziecka; ich ogromna rola w chęci uczenia się dzieci.
    • Zainteresowania.

  c. Dojrzałość społeczna: funkcjonowanie i współżycie w grupie rówieśników,  umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy, odporność na sytuacje zewnętrzne.

Zapraszamy na badanie dojrzałości szkolnej. Specjaliści ocenią poziom dziecka, wskażą obszary na które należy szczególnie zwrócić uwagę. To pozwoli na podjęcie decyzji dobrej (dla dziecka) a przede wszystkim uchroni dziecko przez niepowodzenia szkolnymi.
Odpowiedni czas na rozpoczęcie nauki jest gwarancją osiągania dobrych wyników i satysfakcji.

W naszej poradni czeka na Twoje dziecko jeden z najlepszych specjalistów w Polsce „ciocia” Bożena Janiszewska.
#
Projekt i realizacja: Łukasz Piec